Home
Meest gestelde vragen
 1. Wat is een algemeen graf?
 2. Mag ik elk monument op het graf zetten?
 3. Wat zijn de kenmerken van een eigen graf?
 4. Wat betekent het als een graf wordt geruimd?
 5. Welke bestemming kan ik aan de as geven?
 6. Moet je direct beslissen wat er met de as gebeurt?
 7. Mogen sieraden tijdens de crematie om blijven?
 8. Is een crematie duurder dan een begrafenis?
 9. Kan ik ook een uitvaartverzekering afsluiten als ik in het buitenland begraven wil worden?
 10. Ik ga binnenkort naar het buitenland en zal daar misschien ook blijven wonen. Kan ik mijn verzekering meenemen?
 11. Begraven of cremeren in het buitenland, is dat mogelijk?
 12. Wat gebeurt er als iemand tijdens een verblijf in het buitenland overlijdt?
 13. Voor wiens rekening komen de kosten van een uitvaart?
 14. Wat kost tegenwoordig een uitvaart?
 15. Wat moet ik allemaal regelen nadat iemand is overleden?
 16. Wat moet ik doen als iemand overlijdt?
 17. Mag ik de overledene zelf de laatste verzorging geven?
 18. Ik heb een donorcodicil. Kan ik dan wel worden opgebaard?
 19. Is een kist eigenlijk verplicht?
 20. Kan ik mijn uitvaart zelf regelen?
 21. Wat doet een uitvaartverzorger precies?
 22. Kan ik de overledene ook thuis opbaren?
 23. Is een begrafenis of crematie ook in het weekend mogelijk?
 24. Onlangs heb ik een huis gekocht en een spaarhypotheek afgesloten. Ik heb toen ook een risicoverzekering afgesloten. Is een uitvaartverzekering nu nog wel nodig?
 25. Toen ik mijn verzekering afsloot wist ik zeker dat ik begraven wilde worden. Inmiddels gaat mijn voorkeur uit naar een crematie. Moet ik mijn polis nu aanpassen?
 26. Mijn vrouw en ik gaan uit elkaar. Hoe moet het nu verder met onze verzekering?
 27. Op dit moment is mijn vrouw zwanger. Is ons ongeboren kind meeverzekerd?
Wat is een algemeen graf?
Een algemeen graf is een graf waarin meerdere personen komen te liggen die geen band met elkaar hebben. De begraafplaats bepaalt wie bij wie komt te liggen. Verlenging is in de meeste gevallen niet mogelijk, want een algemeen graf wordt na tien jaar geruimd. Omdat er meer mensen in hetzelfde graf liggen, zijn de mogelijkheden om een eigen grafsteen te plaatsen vaak zeer beperkt; er gelden strenge regels voor.
[Naar boven]
Mag ik elk monument op het graf zetten?
De mogelijkheden om eigen grafstenen te plaatsen op een algemeen graf zijn beperkt. Bij een eigen graf zijn er meer mogelijkheden, die echter per begraafplaats verschillen. Elke gemeente heeft een verordening waarin eisen staan over onder andere het materiaal en de maximale afmetingen van een monument. Deze verordening kunt u gratis bij de gemeente opvragen. Bij een plaatselijke steenhouwerij kunt u voorbeelden zien van verschillende vormen, materialen en teksten. Een grafmonument kost al snel enkele duizenden euro's.
[Naar boven]
Wat zijn de kenmerken van een eigen graf?
Een eigen graf mag u delen met meerdere familieleden of andere dierbaren. U huurt of koopt het graf voor een periode van minimaal twintig jaar. Op verzoek van de nabestaanden kan deze termijn - in de meeste gevallen - tegen betaling worden verlengd. Een graf met eeuwigdurend recht is in Nederland nauwelijks nog mogelijk. Op een eigen graf kunt u een grafmonument naar keuze plaatsen. Voorwaarde is wel dat de uitvoering daarvan strookt met de regels van de begraafplaats. De kosten van een eigen graf lopen uiteen van enkele honderden tot vele duizenden euro's en verschilt per gemeente. In de afgelopen jaren stegen deze kosten met meer dan acht procent per jaar.
[Naar boven]
Wat betekent het als een graf wordt geruimd?
Een graf wordt gehuurd voor een bepaalde tijd. Na deze termijn maakt de beheerder van de begraafplaats de ruimte vrij, zodat het graf opnieuw kan worden gebruikt. Het ruimen van een algemeen graf wordt van tevoren bekendgemaakt in de omgeving van het graf. Bij een eigen graf krijgen de rechthebbenden bericht.
Zij hebben dan de keuze om de termijn, tegen betaling, te laten verlengen of om het graf te laten ruimen. Bij ruiming worden de stoffelijke resten herbegraven op een anonieme plek op de begraafplaats.
[Naar boven]
Welke bestemming kan ik aan de as geven?
U kunt de as bewaren of verstrooien. Als u kiest voor bewaren, dan kunnen de asresten in een sierurn in het columbarium van het crematorium worden bijgezet. Een andere mogelijkheid is om de urn in een klein graf te plaatsen op een begraafplaats. U mag de urn echter ook mee naar huis nemen en daar bewaren.
Als u kiest voor het verstrooien van de as, dan kunt u dit (laten) doen op een speciaal daarvoor bestemd veld bij het crematorium. Er zijn ook speciale boottochten en vluchten voor het verstrooien van de as. Een andere mogelijkheid is een gedeelte van de as te bewaren in speciaal daarvoor ontworpen sieraden.
[Naar boven]
Moet je direct beslissen wat er met de as gebeurt?
Dat hoeft u niet meteen te beslissen. Volgens de wet moet de as minimaal een maand in het crematorium blijven. Het crematorium bewaart de as in een askoker in de algemene nis. Deze ruimte is niet voor het publiek toegankelijk. Door deze wettelijke regel hebt u voldoende tijd om een goede keuze te maken. Na een maand kunt u over de as beschikken en er een bestemming aan geven.
[Naar boven]
Mogen sieraden tijdens de crematie om blijven?
U mag zelf kiezen wat er met de sieraden gebeurt. Wellicht wilt u ze bewaren, als herinnering aan de overledene. Als de overledene de sieraden om houdt, gaan ze mee de crematieoven in. De edelmetaalresten die overblijven na de crematie worden verzameld en verkocht. De opbrengst, jaarlijks een groot bedrag, gaat naar een aantal goede doelen. Alle crematoria in Nederland doen hieraan mee.
[Naar boven]
Is een crematie duurder dan een begrafenis?
Zowel bij een begrafenis als crematie hangen de uitvaartkosten sterk af van uw wensen. Over het algemeen is cremeren niet duurder dan begraven. De kosten van een crematie bestaan uit het basistarief en de gewenste aanvullende dienstverlening. Een begrafenis kan duurder uitvallen, omdat u te maken hebt met grafkosten. Deze grafkosten verschillen per gemeente en kunnen soms oplopen tot enkele duizenden euro?s. Daarnaast hebt u bij een begrafenis te maken met de kosten van een grafmonument.
[Naar boven]
Kan ik ook een uitvaartverzekering afsluiten als ik in het buitenland begraven wil worden?
Ja, dat kan. U kunt hiervoor een Kapitaal vrije uitvaartverzekering afsluiten met een verzekerd bedrag dat vrij te besteden is aan uitvaartkosten. Deze uitvaartkosten zijn onder andere te besteden aan:
 • afwikkeling van de formaliteiten in Nederland
 • transportkosten van de overledene
 • ticket voor een begeleider
Het bedrag dat voor een 'buitenlandverzekering' verzekerd dient te worden, is sterk afhankelijk van het land waarin men de uitvaart wil laten plaatsvinden. Voor diverse landen zijn richtprijzen beschikbaar. Ook de uitvaartkosten in het land waarin men begraven wil worden, zijn hierbij te verzekeren. Voor richtprijzen kunt u het beste informeren bij familie of bekenden in het betreffende land. Omdat de gewoontes en prijzen per land sterk verschillen, is het voor ons niet mogelijk hier richtprijzen voor te geven.
[Naar boven]
Ik ga binnenkort naar het buitenland en zal daar misschien ook blijven wonen. Kan ik mijn verzekering meenemen?
Ja, dan kan. Er zijn wel een paar dingen waar u rekening mee moet houden. Een uitvaart in het buitenland moet door de nabestaanden zelf worden geregeld. Daarnaast moet u een Nederlands postadres en bankrekeningnummer aanhouden.
[Naar boven]
Begraven of cremeren in het buitenland, is dat mogelijk?
Tegenwoordig is dat geen probleem. Steeds meer mensen die niet in Nederland geboren zijn,willen worden begraven in hun land van herkomst. Een uitvaart in het buitenland brengt wel extra kosten met zich mee, zoals reiskosten. U kunt zich tegen zulke extra kosten verzekeren.
[Naar boven]
Wat gebeurt er als iemand tijdens een verblijf in het buitenland overlijdt?
Als u tijdens een buitenlandse reis wordt geconfronteerd met een overlijden, kunt u een beroep doen op de alarmcentrale van uw reisverzekeraar. Deze centrale regelt de 'repatriŽring' naar Nederland: de overledene wordt vervoerd naar zijn of haar woonplaats, waarna de uitvaart kan worden geregeld. Mocht u geen reisverzekering hebben afgesloten, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de uitvaartverzekeraar of deze hiervoor dekking biedt. Zo ja, dan zal in overleg met u de repatriŽring en alle bijkomende formaliteiten door hen worden geregeld.
[Naar boven]
Voor wiens rekening komen de kosten van een uitvaart?
De kosten van de uitvaart zijn schulden van de nalatenschap. Ze komen dus voor rekening van de erfgenamen. Wie de erfgenamen zijn, is vastgesteld in een testament of door de wet. Een notaris kan onderzoek doen naar de wettige erfgenamen als hij opdracht krijgt om een verklaring van erfrecht op te stellen. Om te weten te komen of de overledene een testament heeft opgemaakt, kunt u een aanvraag doen bij het Centraal Testamenten Register. In dit register staan alle namen van mensen die een testament hebben opgemaakt.
[Naar boven]
Wat kost tegenwoordig een uitvaart?
Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. De kosten van een uitvaart zijn immers sterk afhankelijk van de uitvoering. Kiest u voor een begrafenis of crematie? Welke kist wilt u? Biedt u de aanwezigen na afloop van de plechtigheid iets aan? Allemaal vragen die moeten worden beantwoord om de kosten te kunnen bepalen. Bovendien verschillen de graf- of crematiekosten per gemeente.
Als u wilt weten wat de kosten van uw uitvaartwensen zijn, maak dan een berekening met de uitvaartkostenmeter. Deze is eenvoudig in te vullen en berekent wat een uitvaart kost die is uitgevoerd volgens uw persoonlijke wensen.
[Naar boven]
Wat moet ik allemaal regelen nadat iemand is overleden?
Een overlijden brengt ook veel "papierwerk" met zich mee, iets waarop veel mensen niet zijn voorbereid.
U moet bijvoorbeeld allerlei zakelijke beslissingen nemen, dwars door alle gevoelens heen. Want na een overlijden kan er veel veranderen in bijvoorbeeld uw bankzaken, verzekeringen en uitkeringen. Zie ook de checklist.
De handleiding Gids na een overlijden van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding helpt u bij het nemen van zulke zakelijke beslissingen na een overlijden. Nabestaanden ontvangen deze gids veelal van de uitvaartverzorger
[Naar boven]
Wat moet ik doen als iemand overlijdt?
In eerste instantie belt u dan de huisarts. Het maakt niet uit op welk tijdstip.U kunt hem of haar altijd bellen. De huisarts komt zo snel mogelijk om de dood vast te stellen en maakt dan een officiŽle verklaring van overlijden. Deze verklaring hebt u nodig om aangifte van overlijden te doen bij de burgerlijke stand.
Vervolgens kunt u de naaste familie op de hoogte stellen.
Voor het melden van een overlijdensgeval hebben de meeste uitvaartverzekeraars een meldingsnummer dat dag en nacht bereikbaar is. Afhankelijk van het type uitvaartverzekerign wordt in overleg met u de uitvaart verzorgd, geheel volgens uw wensen.
[Naar boven]
Mag ik de overledene zelf de laatste verzorging geven?
U mag de overledene zelf, of samen met de uitvaartverzorger, wassen en kleden. Met een aantal andere handelingen heet dit de laatste verzorging. U kunt er ook bij aanwezig zijn en alleen maar toekijken. Het zelf verzorgen van de overledene kan u steun bieden in het rouwverwerkingsproces.
In bepaalde culturen is het heel gebruikelijk dat nabestaanden de overledene zelf de laatste verzorging geven.
[Naar boven]
Ik heb een donorcodicil. Kan ik dan wel worden opgebaard?
De medicus verwijdert de betreffende organen op zo'n manier dat aan de buitenkant van het lichaam niets te zien is. Daardoor kunnen ook overledenen met een donorcodicil na de medische ingreep gewoon worden opgebaard en op de gebruikelijke wijze worden begraven of gecremeerd. De uitvaart van iemand met een donorcodicil wijkt dus niet af van andere uitvaarten.
[Naar boven]
Is een kist eigenlijk verplicht?
Begraven of cremeren in een kist is niet noodzakelijk. U kunt ook kiezen voor stoffen waden. In verband met het milieu zijn uitsluitend waden van natuurlijke grondstoffen toegestaan. Als u iemand wilt begraven of cremeren zonder kist, dan stellen begraafplaatsen en crematoria wel eisen. Zo moet de overledene op een draagplank liggen en worden ingewikkeld of afgedekt. Sommige draagplanken hebben een bijpassend deksel.
[Naar boven]
Kan ik mijn uitvaart zelf regelen?
In de praktijk blijkt maar al te vaak dat nabestaanden niet weten of de overledene een begrafenis of een crematie had gewild. En dat is dan vaak niet de enige vraag die op zo'n moment pas naar boven komt. Wat dat betreft is het verstandig om uw uitvaart zelf te regelen.
Monuta heeft daarvoor het Scenarium, een soort draaiboek waarin u exact kunt aangeven hoe uw uitvaart moet worden uitgevoerd. Een kopie daarvan wordt geregistreerd bij Monuta. Als u overlijdt, kunnen uw nabestaanden en de uitvaartverzorger onmiddellijk over de betreffende gegevens beschikken.
Voor meer informatie over het Scenarium kunt even kijken op www.scenarium.nl.
[Naar boven]
Wat doet een uitvaartverzorger precies?
Een uitvaartverzorger regelt en verzorgt de complete uitvaart en adviseert de nabestaanden bij de vele beslissingen die zij in een relatief korte periode moeten nemen. De uitvaartverzorger vormt samen met de overige medewerkers van het uitvaartcentrum een team. Zij zorgen ervoor dat een uitvaart vlekkeloos verloopt, volgens de wensen van de overledene en de nabestaanden.
[Naar boven]
Kan ik de overledene ook thuis opbaren?
In de meeste gevallen kan de overledene thuis worden opgebaard. Een thuisopbaring geeft u de mogelijkheid om op uw eigen manier en in uw eigen tempo afscheid te nemen van de overledene.
De uitvaartverzorger levert een koeling en eventueel andere materialen om de kamer sfeervol aan te kleden. Dagelijks komt er een uitvaartverzorger langs om te kijken of de overledene er nog netjes bij ligt. Condoleances kunnen zowel thuis als in het uitvaartcentrum in ontvangst worden genomen.
[Naar boven]
Is een begrafenis of crematie ook in het weekend mogelijk?
Begrafenissen en crematies kunnen tegenwoordig ook op zaterdag plaatsvinden. Op zondag zijn slechts bij een klein aantal begraafplaatsen begrafenissen mogelijk. Crematies zijn op zondag niet mogelijk. De uitvaart moet binnen vijf dagen na het overlijden plaatsvinden. Met een vergunning van de burgemeester is uitstel mogelijk.
[Naar boven]
Onlangs heb ik een huis gekocht en een spaarhypotheek afgesloten. Ik heb toen ook een risicoverzekering afgesloten. Is een uitvaartverzekering nu nog wel nodig?
Jazeker! De extra risicoverzekering die u heeft afgesloten, geldt alleen voor de hypotheek en zorgt voor aflossing van de hypotheek indien u mocht overlijden. Verder dekt de verzekering niets. Wilt u dus voor uw uitvaartkosten verzekerd zijn en wilt u zich geen zorgen maken over het regelen van de uitvaart, dan kunt u beter een aparte uitvaartverzekering afsluiten.
[Naar boven]
Toen ik mijn verzekering afsloot wist ik zeker dat ik begraven wilde worden. Inmiddels gaat mijn voorkeur uit naar een crematie. Moet ik mijn polis nu aanpassen?
Dat is niet nodig. Als verzekerde beslist u zelf wat u wilt. Houdt u er wel rekening mee dat de kosten van een begrafenis over het algemeen hoger liggen als die van een crematie.
[Naar boven]
Mijn vrouw en ik gaan uit elkaar. Hoe moet het nu verder met onze verzekering?
Veel maatschappijen geven per persoon een polis af. Meestal gaat een van de partners op een nieuw adres wonen, in dat geval kan de verzekering worden gesplitst. Zodat ook de premiebetaling wordt gesplitst.
[Naar boven]
Op dit moment is mijn vrouw zwanger. Is ons ongeboren kind meeverzekerd?
Veel polissen bieden wel dekking bij levenloos geboren kinderen of bij overlijden binnen een maand na de geboorte. Hierbij worden de uitvaartkosten vergoed al dan niet tot een bepaald maximum als ťťn van beide ouders dan wel verzekerd is. In de polisvoorwaarden kunt u dit terug vinden.
[Naar boven]