Home

Een overlijden, wat nu ?

Op het moment dat iemand overlijdt, komt er heel veel regelwerk op de nabestaanden af. Het is dan prettig om op een hulplijst te kunnen terugvallen. Onderstaand vindt u zo’n hulplijst.

Vóór de uitvaart

 1. Waarschuw de (huis)arts in verband met verklaring van overlijden.
 2. Bij overlijden tijdens een reis: bel de alarmcentrale van de reisverzekering.
 3. Bel de uitvaartverzekeraar om het sterfgeval door te geven:
  MaatschappijMelden overlijden
  DELA - 0800 - 955 66 55
  MONUTA - 0800 - 023 05 50
  AEGON - 0800 - 022 69 29
  ARDANTA - 0800 - 33 33 000
  YARDEN - 0800 - 8192
 4. Bij overlijden door een ongeval: bel de verzekeringsmaatschappij of uw tussenpersoon (dit kan om meerdere verzekeringen en –maatschappijen gaan; denk bijvoorbeeld niet alleen aan de uitvaartverzekering, maar ook - indien aanwezig - aan een levens- en ongevallenverzekering).
 5. Heeft de overledene een donorcodicil?
 6. Informeer de werkgever en eventuele naaste vrienden en bekenden.
 7. Ga na of er een testament en/of wilsbeschikking is.
 8. Vraag om een akte van overlijden (meestal via uitvaartondernemer).
 9. Bedenk wie u wilt uitnodigen voor de uitvaart en hoe de uitvaart vormgegeven wordt (crematie of begrafenis, wie spreekt, et cetera).

Vlak na de uitvaart

 1. Laat in overleg met de notaris een verklaring van erfrecht/executele opstellen met eventueel boedelvolmacht.
 2. Stel uw bank of Postbank op de hoogte.
 3. Regel nieuwe bevoegdheid voor bankrekeningen (hiervoor kan een verklaring van erfrecht nodig zijn).
 4. Wijzig de tenaamstelling van de rekeningen in ‘erven…’.
 5. Breng de voormalige werkgever, uitkeringsinstantie en/of pensioenfonds op de hoogte en vraag een overlijdensuitkering aan
 6. Vraag indien van toepassing een (aanvullende) sociale uitkering, tegemoetkoming in de studiekosten, verlaging van belastingtarieven of huursubsidie aan
 7. Vraag eventueel nabestaanden- of wezenpensioen aan
 8. Informeer alle instanties waar de overledene staat geregistreerd

Binnen enkele maanden

 1. Hef rekeningen op en zorg dat eventueel openstaande posten worden voldaan.
 2. Zeg automatische afschrijvingen op, inventariseer creditcards en zeg ze op.
 3. Inventariseer banksaldi per overlijdensdatum.
 4. Inventariseer lopende schulden (belasting, hypotheek, uitvaartkosten enz.).
 5. Inventariseer (in)boedel, zo nodig taxatie.
 6. Incasseer de verzekeringsuitkeringen (en los zo nodig de hypotheekschuld af).
 7. Heeft de overledene een bankkluis ? Bepaal dan wat u met de inhoud doet .
 8. Regel zaken met betrekking tot effectendepots, onroerend goed en effecten.
 9. Zeg abonnementen, contributies en dergelijke op.
NB: In de maanden na het overlijden vindt de afwikkeling van de nalatenschap plaats. Enkele zaken hebben we hier in deze hulplijst reeds genoemd. Wilt u echter een duidelijk en vollediger beeld krijgen van wat er van u wordt verwacht en/of wat u kunt verwachten, dan kunt u het beste contact opnemen met de Belastingdienst of de notaris. U kunt ook kijken op www.belastingdienst.nl en www.notaris.nl.

Gids na een overlijden

Uitgebreide informatie over wat er speelt na een overlijden, kunt u ook vinden in de Gids na een overlijden, een uitgave van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR). Bij een overlijden in directe kring ontvangen nabestaanden deze gids veelal uit handen van hun uitvaartverzorger of -verzekeraar. In het eerste deel wordt praktische informatie gegeven over de periode rond het overlijden en over diverse financiële en administratieve zaken.

Het tweede gedeelte bevat uitgebreide informatie over rouw. Ook is een overzicht opgenomen van belangrijke adressen, gerubriceerd op onderwerp. De Gids na een overlijden kan telefonisch of via de website besteld worden bij de LSR, telefoon 030 276 1515 of via www.verliesverwerken.nl
Bron : Yarden, zie ook hun website voor veel aanvullende informatie.