Home
Monuta
Bij Monuta staan persoonlijke aandacht en optimale dienstverlening voortdurend centraal. Al sinds de oprichting in 1923 wordt voortdurend gewerkt aan het steeds verder optimaliseren daarvan. Het is de vaste overtuiging van Monuta dat persoonlijke betrokkenheid bij de verwerking van een verlies een cruciale rol speelt.
Om niet alleen de kwaliteit van dienstverlening op het hoogste niveau te houden, maar ook om deze steeds verder te verbeteren werkt Monuta volgens een eigen zorgvuldig opgestelde Erecode. In deze Monuta Erecode staan alle punten die het uitgangspunt vormen bij het verlenen van hun diensten.

Monuta Erecode :

  • Monuta rekent het tot haar taak nabestaanden zo volledig mogelijk voor te lichten, te adviseren en te ondersteunen bij het vormgeven van een uitvaart.
  • De invulling van persoonlijke wensen van de overledene staat centraal bij het vormgeven van een uitvaart.
  • Monuta biedt nabestaanden keuzevrijheid bij het vormgeven van een uitvaart.
  • Monuta draagt er zorg voor dat de uitvaart verloopt zoals met de nabestaanden is overeengekomen.
  • Alle informatie en gegevens over een uitvaart - die zowel betrekking hebben op de overledene als op de nabestaanden - hebben voor Monuta een vertrouwelijk karakter en zullen ook als zodanig worden behandeld.
  • Monuta toont respect voor alle culturen en religies in de samenleving.
  • Monuta realiseert zich voortdurend dat de overledene een dierbare is van nabestaanden en zullen daar in alle opzichten met respect, waardigheid en eerbied naar handelen.
  • Opdrachten voor het verzorgen van een uitvaart worden vooraf schriftelijk vastgelegd. Monuta biedt nabestaanden voor het verstrekken van de definitieve opdracht voldoende gelegenheid hierin wijzigingen aan te brengen.
  • Monuta staat garant voor het leveren van hoogwaardige producten en diensten.
  • Binnen de kaders van de wet zal Monuta de belangen van nabestaanden zo goed mogelijk behartigen.
Jaarlijks reserveert Monuta een deel van haar resultaat voor charitatieve, sociaal-maatschappelijke doeleinden. Dit geld wordt ondergebracht bij het Monuta Charity Fund (MCF). Het MCF heeft een eigen internetsite www.monutacharityfund.nl waar u alle informatie kunt vinden.
Bezoekadres:  Schumanpark 117336 AM Apeldoorn
Postadres :Postbus 207300 AA Apeldoorn
E-mail :monuta@monuta.nl
Web :www.monuta.nl
Telefoon :055-5391391 of 0800 - 0222292
Fax :055-5391491
Er is altijd wel een Monuta vestiging bij u in de buurt. Zie hiervoor LINK u kunt de provincies klikken, u krijgt dan een lijst van uitvaartcentra, begraafplaatsen en crematoria in uw regio.
Monuta Verzekeringen N.V. is opgenomen in het register van de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) onder nummer 12000407 en kan optreden als aanbieder van uitvaartverzekeringen.