Home

Klacht doorgeven?

Heeft u een klacht over een product of over de service?
Graag zoeken wij samen met u en/of de betreffende verzekeringsmaatschappij naar een oplossing.
Lost overleg niets op, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk.

Vink Adviesgroep B.V.

T.a.v.: Klachtenservice
Postbus 291
2200 AG NOORDWIJK
Vermeld in uw brief wat uw klacht is, wat er uit het overleg is gekomen en hoe wij de klacht voor u op kunnen lossen.
Vergeet niet uw naam, adres, woonplaats en contract/polisnummer te vermelden.
Na ontvangst wordt uw klacht direct in behandeling genomen. Binnen 3 werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie of een bericht dat de behandeling langer gaat duren.
Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Ombudsman.

Stichting Klachteninstituut Verzekeringen

Postbus 93560
2509 AN DEN HAAG
www.klachteninstituut.nl
Ons aansluitnummer hiervan is :18000745.
Het Klachteninstituut Verzekeringen is in het leven geroepen door verzekeraars, assurantietussenpersonen en de Consumentenbond. Het is bedoeld om één loket te bieden voor de beslechting van (dreigende) conflicten met verzekeraars en/of assurantietussenpersonen en voor informatie over verzekeringszaken.
Wilt u geen gebruik maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheden, of vindt u de behandeling of uitkomst hiervan niet bevredigend? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter.