Home

Voorbeeld belastingvoordeel bij koopsom Natura uitvaartverzekering:

Uitgangspunt :
Gezin ιιnverdiener (man 42 en vrouw 40 en 2 kinderen)
Verzamelinkomen via loondienstbetrekking : € 40.000 bruto per jaar
Koopsomstorting Natura uitvaartverzekering beide ouders € 3.000
1. Bepaling drempel :
Drempel = 11,5 % over € 40.000 :€ 4.600
Verlaging drempel i.v.m. nieuwe zorgstelsel (2x € 1.059) :-€ 2.118
Verhoging ivm herrekende zorgtoeslag (in dit voorbeeld !! per jaar)€ 108
=> Drempel :€ 2.590 (a)
2. Bepaling aftrekkosten i.v.m. ziekte
Inkomensafhankelijke bijdrage* voor uw ziektekostenverzekering :€ 1.990
Ziektekosten aanvullende premies (stel € 40 per maand) : € 480
Niet vergoede ziektekosten (bijv. bril, medicijnen, etc.) :€ 500
=> Totaal aftrekposten i.v.m. ziekte:€ 2.970 (b)
* Naast de premie aan de zorgverzekeraar betaalt u aan de Belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage. Als u loon, pensioen of bepaalde uitkeringen ontvangt, houdt uw werkgever of uitkerende instantie de inkomensafhankelijke bijdrage daarop in. Voor iemand in loondienst is dit 6,5 % tot maximaal € 30.623 (in 2007).
3. Bepaling aftrekkosten i.v.m. natura uitvaartverzekering
Koopsomstorting Natura uitvaartverzekering (beide € 3.000) :€ 6.000 (c)
4. Bepaling saldo aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek :
Saldo aftrekposten i.v.m. ziekte :€ 2.970 (b)
Saldo aftrekposten i.v.m. begrafenis/crematie :€ 6.000 (c)
Minus drempel :-€ 2.590 (a)
=> Aftrekbaar :€ 6.380
5. Bepaling belastingvoordeel koopsomstorting
Stel belastingtarief op gemiddeld 40% over € 6.380 =€ 2.552
=> "Netto" investering koopsomstorting : € 6.000 minus € 2.552 :€ 3.448
(hierbij zijn wel de ziektekosten etc. meegenomen om dit resultaat te krijgen)
Aan dit voorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend !
Raadpleeg voor uw specifieke situatie altijd uw belastingadviseur of fiscalist.
Terug